background image
konndicija@pesh.mk flag_mk flag_eng
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

               
 
 
   
 

Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје при Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј" во Скопје од 2014 година го објавува списанието „КОНДИЦИЈА“, стручно списание за физичко образование, спорт и здравје .

Старт | Стоп   
 
Зачленете се
 
 
 

КОНДИЦИЈА

Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје

ISSN: 1857 - 9620 (Print)
ISSN:857-8160 (Online)
UDK:796/799:37
Издавач: Факултет за физичко образование, спорт и здравје во Скопје
e-mail:Кондиција претставува стручно спортско списание во кое се објавуваат наслови поврзани со општествените, биомедицинските, природно-математичките, хуманистичките науки во контекст на спортот, физичкото образование, спортскиот менаџмент, спортската инфраструктура, спортската информатика, рехабилитацијата, рекреацијата, спортското новинарство, спортскиот маркетинг, спортската психологија, спортската исхрана, спортската медицина, биомеханиката и многу други

Прва година на излегување: 2014